Αναλυτική ενημέρωση, από τον Σπάρτακο, για Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες Συνάδελφοι

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, ειδικότερα σε ότι έχει να κάνει με το κεφάλαιο Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό, σας κάνουμε γνωστό ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία που μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας, ισχύουν τα ακόλουθα:

Ασφαλισμένος στο ΤΑΠ – ΔΕΗ μέχρι 31-12-1992 στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα  και απασχολούμενος σε Ορυχείο, Σταθμό Παραγωγής και Δίκτυα (ΥΒΑΕ) εάν μέχρι 31-12-2012 είχε 15 πλήρη έτη συνολικής ασφάλισης, εκ των οποίων 12 έτη στα ΥΒΑΕ θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (για πλήρη σύνταξη) στην ηλικία των 55 ετών.

Εάν μετά την 1-1-2013 συμπληρώνει τα 15 πλήρη έτη ασφάλισης εκ των οποίων τα 12 έτη στα ΥΒΑΕ, τότε θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (για πλήρη σύνταξη) στην ηλικία των 57 ετών.

Ασφαλισμένος στο ΤΑΠ-ΔΕΗ από 1-1-1993 και μετά, που εργάζεται στα Υπερβαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα (Ορυχεία, Σταθμούς Παραγωγής και Δίκτυα ΥΒΑΕ) εάν μέχρι 31-12-2012 είχε 15 πλήρη έτη ασφάλισης, εκ των οποίων 11 έτη και 3 μήνες στα ΥΒΑΕ, θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (για πλήρη σύνταξη) στην ηλικία των 55 ετών.

Εάν μετά την 1-1-2013 συμπληρώνει τα 15 πλήρη έτη ασφάλισης, εκ των οποίων τα 11 έτη και 3 μήνες στα ΥΒΑΕ, τότε θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (για πλήρη σύνταξη) στην ηλικία των 57 ετών.

Ασφαλισμένος στο ΤΑΠ-ΔΕΗ μέχρι 31-12-1992 στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα και απασχολούμενος σε Ορυχείο, Σταθμό Παραγωγής και Δίκτυα (ΥΒΑΕ), με 20 έτη ασφάλισης και 16 έτη ΥΒΑΕ, το όριο ηλικίας εξαρτάται από το έτος που θα συμπληρώσει τα 20 έτη (πλήρη) συνολικής ασφάλισης και τα 16 χρόνια στα ΥΒΑΕ. Δηλαδή εάν τα έχει συμπληρώσει μέχρι:

 • 31-12-1997 το όριο ηλικίας είναι 50 ετών
 • Το 1998 το όριο ηλικίας είναι 50 και 6 μήνες
 • Το 1999 το όριο ηλικίας είναι 51 ετών
 • Το 2000 το όριο ηλικίας είναι 51 και 6 μήνες
 • Το 2001 το όριο ηλικίας είναι 52 ετών
 • Το 2002 το όριο ηλικίας είναι 52 και 6 μήνες
 • Το 2003 το όριο ηλικίας είναι 53 ετών
 • Το 2004 το όριο ηλικίας είναι 53 και 6 μήνες
 • Το 2005 το όριο ηλικίας είναι 54 ετών
 • Το 2006 το όριο ηλικίας είναι 54 και 6 μήνες
 • Το 2007 το όριο ηλικίας είναι 55 ετών
 • Από το 2007 – 2012 το όριο ηλικίας είναι 55 ετών
 • Από το 2013 και μετά το όριο ηλικίας είναι 57 ετών

Με την συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας, ο ασφαλισμένος μπορεί να πάρει μειωμένη σύνταξη.

Διευκρίνιση που αφορά μόνο τους Σταθμούς Παραγωγής:

Για τη χορήγηση σύνταξης με τις διατάξεις των Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων ή των Υπερβαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει 1.000 ημερομίσθια στα ΒΑΕ ή στα ΥΒΑΕ κατά την τελευταία 10ετία από την συμπλήρωση του απαιτούμενου (κατά περίπτωση) ορίου ηλικίας.

(Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε εργασίες Ορυχείου).

Τηλέφωνα επικοινωνίας υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με τις αποχωρήσεις:

 • Εμπιόγλου Φούλη (Τομεάρχης): 2105293472
 • Κυριακοπούλου Νίκη (Υποτομεάρχης): 2105293611
 • Πηλιώτης Νίκος: 2105293448
 • Χαμογεωργάκη Ζαχαρένια: 2105293208

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση της απόφασης του Δ.Σ, παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα που δίδονται παραπάνω, προκειμένου να ενημερωθούν αρμοδίως.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, επικοινωνήστε με το Προεδρείο.

Για το Σωματείο Παραγωγής

Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» ΔΕΗ Α.Ε.

       Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γεν. Γραμματέας                                                                                                                                      

Μόσχου Μόσχος                                                  Μάστορας Αθανάσιος

 

 

 

 

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This